Vitajte! Než začnete, ubezpečte sa prosím že máte pripravené fotky samého/samej seba.

Pre spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 31 444 873, so sídlom Bratislavská 1/, 843 56 Bratislava (ďalej len „TV Markíza“) je otázka ochrany osobných údajov prioritná. Odporúčame, aby si sa pred vyplnením formulára (tvojho profilu) oboznámil/a s podmienkami spracúvania tvojich osobných údajov zo strany TV Markíza. Celé znenie Informácii o spracúvaní osobných údajov na účely castingu nájdeš na http://osobneudaje.markiza.sk/casting/1925318_casting

Osobné údaje ktoré uvedieš v tvojom profile je úplne na dobrovoľnej báze a môžeš svoj profil kedykoľvek sám/a vymazať alebo žiadať o vymazanie tvojich osobných údajov z našej databázy prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: GDPR.general@markiza.sk.